Viken idrettskrets, Innlandet idrettskrets og Vestfold og Telemark idrettskrets fikk sin utvidete søknad på Grønt lys for idretten innvilget i slutten av juni. Det betyr at idrettskretsene har fått 10 nye millioner inn i ordningen.  Dette vil gi mange idrettslag lavere strømregning.

Tre idrettskretser har gått sammen og søkt midler med et mål om å få ned energiforbruket til idretten. Det har resultert i totalt 20 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til idrettsanlegg som ønsker å rehabilitere sin belysning til LED-lys med styringssystem.   

første tildelingsrunde delte idrettskretsene ut omtrent ni og en halv million til grasrota, og det viste seg fort å være en populær tilskuddsordning. Av 63 innkomne søknader ble 56 bevilget midler.  

– Sparebankstiftelsen DNB har nå satt av ytterligere 10 millioner kroner til at man rundt omkring i kommuner på Østlandet skal kunne bytte ut gamle halogen-lysanlegg som sluker mye strøm, koster mye penger og ofte ikke lar seg reparere. Dette gir bedre kvalitet for brukerne og bidraget fra oss skal gå inn i en finansieringsmodell der også idrettslag og kommuner kommer til å få forhåpentligvis en enklere vei til å realisere flere og bedre anlegg, forteller Steinar Sætre i Sparebankstiftelsen DNB. 

Idretten går foran i det grønne skiftet 

Grønt lys for idretten har som mål å få ned energiforbruket i idretten i Vestfold og Telemark, Innlandet og Viken. Måten vi skal gjøre det på er å støtte prosjekter som ønsker om å legge til LED-belysning med styringssystem. Anlegg som er søknadsberettiget er utendørsanlegg som er spillemiddelberettiget og som skal legge om til LED-belysning. Mer om søknadskriterier kan man finne på Grønt lys for idrettens hjemmeside.  

Sarpsborg fotballklubb skiftet til LED-belysning i august 2021. Daglig leder, May-Britt Grønsholt forteller at det å bytte ut var nødvendig og viktig.  
 
– Jeg vil absolutt anbefalte å gå over til LED-lys for alle fotballklubber. Det er ekstremt mye bedre lys å trene i og være aktivitet i. Bare styringssystemet gjør hverdagen mye enklere. Det var jo et strømsparetiltak, samtidig som vi hadde veldig dårlig banelys. Vi er superfornøyde, forteller en entusiastisk May-Britt. 

Og vi snakker om store besparelser. De tre kretsene anslår at for en ellever-fotballbane vil innsparingen være i størrelsesorden 30.000 kWt, eller omtrent 50.000 kroner med en snittpris på 170 øre per kWt. 

Kommunal garanti, forskuttering av spillemidler og kommunalt tilskudd blir belønnet 

Alle som er berettiget til å få spillemidler kan søke. Kommuner kan også søke. Dette prosjektet retter seg mot utendørs idrettsanlegg som har behov for å skifte til LED-lys. Prosjektet støtter faktiske kostnader til nye lysarmaturer, styringssystem og selve installasjonsjobben. 

Beløpet det kan søkes om avhenger av om kommunen praktiserer kommunal lånegaranti, forskuttering av spillemidler og/eller kommunale tilskudd. Dette er samarbeidsavtaler som idrettsrådet og kommunen har blitt enige om eller kan bli enige om. Mer om de ulike kommunale virkemidlene kan man lese på hjemmesiden til Grønt lys for idretten.  

Les mer om prosjektet «Grønt lys» her.